Utvecklar modernt företagande för lönsamma affärer med hållbarhet i fokus sedan 2006.

Ceanlo AB startades 2006 av Cecilia Löfberg och har sitt kontor i Malmö. Huvudverksamheten består i dag av konsulttjänster inom ekonomi, affärsutveckling, styrelsearbete och integration av FN:s globala mål. Våra kunder är små och medelstora företag som under en kortare eller längre tid har behov av extra resurser med specialkompetens.

Min vision är att utveckla modernt företagande som ger lönsamma affärer på lång sikt. Genom att sätta hållbarhet i fokus får man rätt förutsättningar att växa in i framtiden. Nya affärsmodeller skapar möjligheter till fler marknader. Jag har erfarenhet av många olika branscher i olika länder och arbetar obehindrat på svenska, engelska, tyska och portugisiska.

 INTERNATIONELL MBA

Modern ekonomifunktion

Ceanlo AB hjälper dig att sätta upp en modern ekonomifunktion med automatiserade processer och flöden. Det ger dig trygghet och kontroll att fokusera på bra affärer.

Omställning till en digital arbetsprocess skapar förtutsättningar att utveckla ett företag. Genom att använda ny teknik och optimdera enkla rutiner säkerställer man kvalitet och att bolaget blir konkurrenskraftigt på dagens globala marknad.

Jag har erfarenhet av projektredovisning – EIC Horizon Accelerator Program.

Jag har en examen i företagsekonomi vid Lund Universitet har arbetat i 20 år med ekonomi och olika affärsverksamheter. 2012 tog jag en internationell MBA vid Ibmec Universitet, i Rio de Janerio, Brasilien.

Bild Certifierad

CERTIFIERAD AV STYRELSEAKADEMIN

Styrelseuppdrag och affärsutveckling

Jag är tillgänglig för externa styrelseuppdrag eller advisory board uppdrag. God bolagsstyrning genom en aktiv styrelse med rätt kompetens, säkerställer tillväxt, effektivitet och lönsamhet i ett företag.

Jag har lång och bred erfarenhet av affärsutveckling i Sverige och internationellt från mitt tidigare arbete i investeringsbranschen. Som representant för ägare eller styrelse har jag både tagit fram strategiska planer och varit en del i att implementera strategierna operativt i verksamheterna. Jag har även erfarenhet av att hitta, fördela och investera kapital.

Jag är certifierad styrelseledamot av StyrelseAkademin, utbildningens innehåll och certifieringen är godkänd av ecoDa, European Confederation of Directors Associations.

CERTIFIERAD CHANGE AGENT

Integration av FN:s globala mål

I dag ställer kunder, externa finansiärer och medarbetare allt högre krav på företagens engagemang och åtagande att uppnå Agenda 2030 med de 17 globala målen.

I min roll som Change Agent leder jag processen hur företaget kan arbeta och integrera sin affärsverksamhet med FN:s Globala Mål. Vi analyserar företagets värdekedja och anpassar era strategier så att ni kan vända de globala utmaningarna till nya lönsamma affärsmöjligheter på världens växande marknader.

På förfrågan håller jag gärna ett inspirerande och motiverande föredrag om Agenda 2030 till styrelse, ledningsgrupp och medarbetare.

STEVE JOBS – APPLE:

”Ditt arbete kommer att utgöra en stor del av ditt liv och det enda sättet att bli nöjd på riktigt är att göra ett bra jobb, och det enda sättet att göra ett bra jobb är att älska vad du gör.”